Knjige, ki so pred vami ponujajo številne preizkušene tehnike, učinkovite prijeme in spretnosti, spodbudne in navdihujoče zgodbe, praktične nasvete za osebni razvoj ter pomembne delovne navade, ki so potrebne za uspeh v poslovnem življenju.

Po avtorjevem prepričanju gre za poklic, ki je kljub pritiskom, komentarjem, negativnim ocenam in kritikam, predvsem s strani pasivnih opazovalcev, vreden vsega spoštovanja, prizadevanja, strokovnosti in nepogrešljive vztrajnosti.

Vzponi in padci, ki jih doživljamo v poslu mrežnega marketinga, niso nič drugačni kot v drugih poklicih. Vendar so s pravilno zasnovanim delom, vnemo, zagnanostjo in velikimi sanjami poslovni uspeh in s tem finančna svoboda tu zagotovljeni hitreje, učinkoviteje in bolj izrazito kot drugje.

Ne pozabite: ni enostavno, se pa izplača. Preverjeno.

BLOCKCHAIN - tehnologija prihodnosti

Knjiga vsebuje serijo zapisov, komentarjev, ocen, začetna in poskusna uvajanja na posameznih področjih ter napovedi, ki se pojavljajo z uvedbo tehnologije ”blockchain”, ki ji mirno lahko rečemo tehnologija prihodnosti.

Smernice nove digitalne dobe kažejo številne kvalitete, rešitve, izboljšave in pobude za življenje v prihodnosti. Zaradi decentraliziranosti, hitre izmenjave podatkov in preostalih pridobitev lahko pričakujemo velik preobrat praktično na vseh področjih posameznikovega delovanja in življenja.

Čeprav je to za nekatere še tabu tema in oddaljena prihodnost, pa že sedaj lahko rečemo, da so tehnološke spremembe, ki bodo povzročile popoln preobrat, pravzaprav le še vprašanje časa.


Vse pravice pridržane! © 2018